MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Vĩnh Long (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 85057 là gì?

Mã bưu chính 85057 với Tên bưu chính là Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc bưu cục 891290 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 85057 với Tên bưu chính là Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc địa bàn phường xã Sở Tài nguyên và Môi trường (85057), thuộc Quận TT Tỉnh Vĩnh Long (8500), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Vĩnh Long (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 85057 ( Sở Tài nguyên và Môi trường ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: