MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96047 là gì?

Mã bưu chính 96047 với Tên bưu chính là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc bưu cục 951050 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96047 với Tên bưu chính là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc địa bàn phường xã Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (96047), thuộc Quận TT Tỉnh Sóc Trăng (9600), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96047 ( Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: