MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Cà Mau (98)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 98058 là gì?

Mã bưu chính 98058 với Tên bưu chính là Sở Xây dựng thuộc bưu cục 971050 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 98058 với Tên bưu chính là Sở Xây dựng thuộc địa bàn phường xã Sở Xây dựng (98058), thuộc Quận TT Tỉnh Cà Mau (9800), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Cà Mau (98)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 98058 ( Sở Xây dựng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: