MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96101 là gì?

Mã bưu chính 96101 với Tên bưu chính là Thành ủy thuộc bưu cục 951050 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96101 với Tên bưu chính là Thành ủy thuộc địa bàn phường xã Thành ủy (96101), thuộc Quận TP. Sóc Trăng (9610), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96101 ( Thành ủy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: