MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 70212 là gì?

Mã bưu chính 70212 với Tên bưu chính là Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a thuộc bưu cục 710502 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 70212 với Tên bưu chính là Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a thuộc địa bàn phường xã Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (70212), thuộc Quận TT TP Hồ Chí Minh (7000), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 70212 ( Tổng LSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: