MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Bạc Liêu (97)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 97065 là gì?

Mã bưu chính 97065 với Tên bưu chính là Trường chính trị Châu Văn Đặng thuộc bưu cục 961070 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 97065 với Tên bưu chính là Trường chính trị Châu Văn Đặng thuộc địa bàn phường xã Trường chính trị Châu Văn Đặng (97065), thuộc Quận TT Tỉnh Bạc Liêu (9700), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Bạc Liêu (97)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 97065 ( Trường chính trị Châu Văn Đặng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: