MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Cần Thơ (94)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 94065 là gì?

Mã bưu chính 94065 với Tên bưu chính là Trường chính trị thành phố thuộc bưu cục 901750 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 94065 với Tên bưu chính là Trường chính trị thành phố thuộc địa bàn phường xã Trường chính trị thành phố (94065), thuộc Quận TT Tỉnh Cần Thơ (9400), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Cần Thơ (94)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 94065 ( Trường chính trị thành phố ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: