MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Cà Mau (98)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 98065 là gì?

Mã bưu chính 98065 với Tên bưu chính là Trường chính trị tỉnh thuộc bưu cục 971050 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 98065 với Tên bưu chính là Trường chính trị tỉnh thuộc địa bàn phường xã Trường chính trị tỉnh (98065), thuộc Quận TT Tỉnh Cà Mau (9800), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Cà Mau (98)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 98065 ( Trường chính trị tỉnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: