MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96706 là gì?

Mã bưu chính 96706 với Tên bưu chính là TT. Trần Đề thuộc bưu cục 954530 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96706 với Tên bưu chính là TT. Trần Đề thuộc địa bàn phường xã TT. Trần Đề (96706), thuộc Quận H. Trần Đề (9670), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96706 ( TT. Trần Đề ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: