MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71103 là gì?

Mã bưu chính 71103 với Tên bưu chính là Ủy ban nhân dân thuộc bưu cục 713070 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71103 với Tên bưu chính là Ủy ban nhân dân thuộc địa bàn phường xã Ủy ban nhân dân (71103), thuộc Quận Q. 2 (7110), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71103 ( Ủy ban nhân dân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: