MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Vĩnh Long (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 85103 là gì?

Mã bưu chính 85103 với Tên bưu chính là Ủy ban nhân dân thuộc bưu cục 891290 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 85103 với Tên bưu chính là Ủy ban nhân dân thuộc địa bàn phường xã Ủy ban nhân dân (85103), thuộc Quận TP. Vĩnh Long (8510), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Vĩnh Long (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 85103 ( Ủy ban nhân dân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: