MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 70140 là gì?

Mã bưu chính 70140 với Tên bưu chính là Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc bưu cục 710503 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 70140 với Tên bưu chính là Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc địa bàn phường xã Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân (70140), thuộc Quận TT TP Hồ Chí Minh (7000), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 70140 ( Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: