MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96030 là gì?

Mã bưu chính 96030 với Tên bưu chính là Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thuộc bưu cục 951050 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96030 với Tên bưu chính là Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thuộc địa bàn phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội (96030), thuộc Quận TT Tỉnh Sóc Trăng (9600), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96030 ( Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: