MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96316 là gì?

Mã bưu chính 96316 với Tên bưu chính là X. Ba Trinh thuộc bưu cục 952090 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96316 với Tên bưu chính là X. Ba Trinh thuộc địa bàn phường xã X. Ba Trinh (96316), thuộc Quận H. Kế Sách (9630), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96316 ( X. Ba Trinh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: