MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96815 là gì?

Mã bưu chính 96815 với Tên bưu chính là X. Lai Hòa thuộc bưu cục 953570 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96815 với Tên bưu chính là X. Lai Hòa thuộc địa bàn phường xã X. Lai Hòa (96815), thuộc Quận TX. Vĩnh Châu (9680), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96815 ( X. Lai Hòa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: