MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Tây Ninh (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 80517 là gì?

Mã bưu chính 80517 với Tên bưu chính là X. Ninh Điền thuộc bưu cục 842590 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 80517 với Tên bưu chính là X. Ninh Điền thuộc địa bàn phường xã X. Ninh Điền (80517), thuộc Quận H. Châu Thành (8050), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Tây Ninh (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 80517 ( X. Ninh Điền ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: