MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71624 là gì?

Mã bưu chính 71624 với Tên bưu chính là X. Phước Thạnh thuộc bưu cục 733130 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71624 với Tên bưu chính là X. Phước Thạnh thuộc địa bàn phường xã X. Phước Thạnh (71624), thuộc Quận H. Củ Chi (7160), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71624 ( X. Phước Thạnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: