MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71609 là gì?

Mã bưu chính 71609 với Tên bưu chính là X. Tân Phú Trung thuộc bưu cục 734320 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71609 với Tên bưu chính là X. Tân Phú Trung thuộc địa bàn phường xã X. Tân Phú Trung (71609), thuộc Quận H. Củ Chi (7160), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71609 ( X. Tân Phú Trung ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: