MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96561 là gì?

Mã bưu chính 96561 với Tên bưu chính là X. Thạnh Tân thuộc bưu cục 952750 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96561 với Tên bưu chính là X. Thạnh Tân thuộc địa bàn phường xã X. Thạnh Tân (96561), thuộc Quận H. Thạnh Trị (9655), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96561 ( X. Thạnh Tân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: