MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 71716 là gì?

Mã bưu chính 71716 với Tên bưu chính là X. Trung Chánh thuộc bưu cục 717511 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 71716 với Tên bưu chính là X. Trung Chánh thuộc địa bàn phường xã X. Trung Chánh (71716), thuộc Quận H. Hóc Môn (7170), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 71716 ( X. Trung Chánh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: