MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Sóc Trăng (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 96211 là gì?

Mã bưu chính 96211 với Tên bưu chính là X. Trường Khánh thuộc bưu cục 951800 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 96211 với Tên bưu chính là X. Trường Khánh thuộc địa bàn phường xã X. Trường Khánh (96211), thuộc Quận H. Long Phú (9620), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Sóc Trăng (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 96211 ( X. Trường Khánh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: