MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại TP. Cần Thơ (94)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 94516 là gì?

Mã bưu chính 94516 với Tên bưu chính là X. Vĩnh Trinh thuộc bưu cục 905080 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 94516 với Tên bưu chính là X. Vĩnh Trinh thuộc địa bàn phường xã X. Vĩnh Trinh (94516), thuộc Quận H. Vĩnh Thạnh (9450), thuộc Tỉnh / Thành phố TP. Cần Thơ (94)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 94516 ( X. Vĩnh Trinh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: