MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Hậu Giang (95)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 95310 là gì?

Mã bưu chính 95310 với Tên bưu chính là X. Xà Phiên thuộc bưu cục 913320 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 95310 với Tên bưu chính là X. Xà Phiên thuộc địa bàn phường xã X. Xà Phiên (95310), thuộc Quận H. Long Mỹ (9530), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Hậu Giang (95)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 95310 ( X. Xà Phiên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: