MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ban Dân tộc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ban Dân tộc, TT TP Hà Nội, TP. Hà Nội là Mã bưu chính 10162, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ban Dân tộc, TT TP Hà Nội, TP. Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ban Dân tộc, TT TP Hà Nội, TP. Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ban Dân tộc, TT TP Hà Nội, TP. Hà Nội là 10162.

2. Mã bưu chính 10162 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 10162 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ban Dân tộc TT TP Hà Nội, TP. Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 10162 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ban Dân tộc, TT TP Hà Nội, TP. Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ban Dân tộc, TT TP Hà Nội, TP. Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Ban Dân tộc, TT TP Hà Nội, TP. Hà Nội có 5 số là 10162, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ban Dân tộc, TT TP Hà Nội, TP. Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ban Dân tộc, TT TP Hà Nội, TP. Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ban Dân tộc, TT TP Hà Nội, TP. Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 10162

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TT TP Hà Nội TP. Hà Nội

Xem chi tiết>>