MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Ban Dân tộc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Ban Dân tộc, TT Tỉnh Hà Giang, Tỉnh Hà Giang là Mã bưu chính 20062, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Ban Dân tộc, TT Tỉnh Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Ban Dân tộc, TT Tỉnh Hà Giang, Tỉnh Hà Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Ban Dân tộc, TT Tỉnh Hà Giang, Tỉnh Hà Giang là 20062.

2. Mã bưu chính 20062 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 20062 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Ban Dân tộc TT Tỉnh Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 20062 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Ban Dân tộc, TT Tỉnh Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Ban Dân tộc, TT Tỉnh Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Mã bưu chính Phường xã Ban Dân tộc, TT Tỉnh Hà Giang, Tỉnh Hà Giang có 5 số là 20062, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Ban Dân tộc, TT Tỉnh Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Ban Dân tộc, TT Tỉnh Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Ban Dân tộc, TT Tỉnh Hà Giang, Tỉnh Hà Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 20062

Tên: Ban Dân tộc

Địa chỉ: Ban Dân tộc TT Tỉnh Hà Giang Tỉnh Hà Giang

Xem chi tiết>>