MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã BC. Khúc Tréo

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã BC. Khúc Tréo, TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu là Mã bưu chính 97553, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Khúc Tréo, TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã BC. Khúc Tréo, TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã BC. Khúc Tréo, TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu là 97553.

2. Mã bưu chính 97553 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97553 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã BC. Khúc Tréo TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97553 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã BC. Khúc Tréo, TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã BC. Khúc Tréo, TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Mã bưu chính Phường xã BC. Khúc Tréo, TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu có 5 số là 97553, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Khúc Tréo, TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã BC. Khúc Tréo, TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Khúc Tréo, TX. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 97553

Tên: BC. Khúc Tréo

Địa chỉ: BC. Khúc Tréo TX. Giá Rai Tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết>>