MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã BC. Trung tâm huyện Càng Long

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã BC. Trung tâm huyện Càng Long, H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh là Mã bưu chính 87200, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Trung tâm huyện Càng Long, H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã BC. Trung tâm huyện Càng Long, H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã BC. Trung tâm huyện Càng Long, H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh là 87200.

2. Mã bưu chính 87200 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 87200 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã BC. Trung tâm huyện Càng Long H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 87200 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã BC. Trung tâm huyện Càng Long, H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã BC. Trung tâm huyện Càng Long, H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Mã bưu chính Phường xã BC. Trung tâm huyện Càng Long, H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh có 5 số là 87200, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Trung tâm huyện Càng Long, H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã BC. Trung tâm huyện Càng Long, H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Trung tâm huyện Càng Long, H. Càng Long, Tỉnh Trà Vinh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 87200

Tên: BC. Trung tâm huyện Càng Long

Địa chỉ: BC. Trung tâm huyện Càng Long H. Càng Long Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết>>