MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương là Mã bưu chính 75300, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương là 75300.

2. Mã bưu chính 75300 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75300 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75300 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương có 5 số là 75300, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Trung tâm thị xã Dĩ An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 75300

Tên: BC. Trung tâm thị xã Dĩ An

Địa chỉ: BC. Trung tâm thị xã Dĩ An TX. Dĩ An Tỉnh Bình Dương

Xem chi tiết>>