MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã BC. Vườn Xoài

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã BC. Vườn Xoài, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72451, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Vườn Xoài, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã BC. Vườn Xoài, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã BC. Vườn Xoài, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh là 72451.

2. Mã bưu chính 72451 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72451 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã BC. Vườn Xoài Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72451 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã BC. Vườn Xoài, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã BC. Vườn Xoài, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã BC. Vườn Xoài, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh có 5 số là 72451, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Vườn Xoài, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã BC. Vườn Xoài, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã BC. Vườn Xoài, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 72451

Tên: BC. Vườn Xoài

Địa chỉ: BC. Vườn Xoài Q. 3 TP. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>