MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã BCP. Ngã Bảy

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã BCP. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang là Mã bưu chính 95650, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã BCP. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã BCP. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã BCP. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang là 95650.

2. Mã bưu chính 95650 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95650 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã BCP. Ngã Bảy TX. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95650 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã BCP. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã BCP. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã BCP. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang có 5 số là 95650, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã BCP. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã BCP. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã BCP. Ngã Bảy, TX. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 95650

Tên: BCP. Ngã Bảy

Địa chỉ: BCP. Ngã Bảy TX. Ngã Bảy Tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết>>