MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã BCP. Tây Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã BCP. Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh là Mã bưu chính 80150, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã BCP. Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã BCP. Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã BCP. Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh là 80150.

2. Mã bưu chính 80150 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 80150 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã BCP. Tây Ninh TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 80150 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã BCP. Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã BCP. Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Mã bưu chính Phường xã BCP. Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh có 5 số là 80150, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã BCP. Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã BCP. Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã BCP. Tây Ninh, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 80150

Tên: BCP. Tây Ninh

Địa chỉ: BCP. Tây Ninh TP. Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh

Xem chi tiết>>