MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hội đồng nhân dân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hội đồng nhân dân, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long là Mã bưu chính 85502, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hội đồng nhân dân, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hội đồng nhân dân, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hội đồng nhân dân, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long là 85502.

2. Mã bưu chính 85502 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 85502 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hội đồng nhân dân TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, Mã bưu chính 85502 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hội đồng nhân dân, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hội đồng nhân dân, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Mã bưu chính Phường xã Hội đồng nhân dân, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long có 5 số là 85502, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hội đồng nhân dân, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hội đồng nhân dân, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hội đồng nhân dân, TX. Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 85502

Tên: Hội đồng nhân dân

Địa chỉ: Hội đồng nhân dân TX. Bình Minh Tỉnh Vĩnh Long

Xem chi tiết>>