MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, TT Tỉnh Long An, Tỉnh Long An là Mã bưu chính 82087, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, TT Tỉnh Long An, Tỉnh Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, TT Tỉnh Long An, Tỉnh Long An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, TT Tỉnh Long An, Tỉnh Long An là 82087.

2. Mã bưu chính 82087 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82087 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TT Tỉnh Long An, Tỉnh Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82087 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, TT Tỉnh Long An, Tỉnh Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, TT Tỉnh Long An, Tỉnh Long An

Mã bưu chính Phường xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, TT Tỉnh Long An, Tỉnh Long An có 5 số là 82087, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, TT Tỉnh Long An, Tỉnh Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, TT Tỉnh Long An, Tỉnh Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, TT Tỉnh Long An, Tỉnh Long An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 82087

Tên: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

Địa chỉ: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TT Tỉnh Long An Tỉnh Long An

Xem chi tiết>>