MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin, TT TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 70241, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin, TT TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin, TT TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin, TT TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh là 70241.

2. Mã bưu chính 70241 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 70241 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin TT TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 70241 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin, TT TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin, TT TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin, TT TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh có 5 số là 70241, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin, TT TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin, TT TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin, TT TP Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 70241

Tên: LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin

Địa chỉ: LSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin TT TP Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>