MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã P. Hưng Định

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã P. Hưng Định, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương là Mã bưu chính 75213, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã P. Hưng Định, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã P. Hưng Định, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã P. Hưng Định, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương là 75213.

2. Mã bưu chính 75213 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75213 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã P. Hưng Định TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75213 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã P. Hưng Định, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã P. Hưng Định, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã P. Hưng Định, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương có 5 số là 75213, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã P. Hưng Định, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã P. Hưng Định, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã P. Hưng Định, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 75213

Tên: P. Hưng Định

Địa chỉ: P. Hưng Định TX. Thuận An Tỉnh Bình Dương

Xem chi tiết>>