MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã P. Mũi Né

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận là Mã bưu chính 77118, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận là 77118.

2. Mã bưu chính 77118 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 77118 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã P. Mũi Né TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 77118 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Mã bưu chính Phường xã P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận có 5 số là 77118, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 77118

Tên: P. Mũi Né

Địa chỉ: P. Mũi Né TP. Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận

Xem chi tiết>>