MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã P. Vĩnh Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã P. Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang là Mã bưu chính 91116, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã P. Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã P. Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã P. Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang là 91116.

2. Mã bưu chính 91116 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91116 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã P. Vĩnh Lợi TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91116 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã P. Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã P. Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã P. Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang có 5 số là 91116, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã P. Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã P. Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã P. Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 91116

Tên: P. Vĩnh Lợi

Địa chỉ: P. Vĩnh Lợi TP. Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết>>