MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sở Xây dựng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Sở Xây dựng, TT Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau là Mã bưu chính 98058, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Xây dựng, TT Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Sở Xây dựng, TT Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Sở Xây dựng, TT Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau là 98058.

2. Mã bưu chính 98058 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 98058 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Sở Xây dựng TT Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 98058 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Sở Xây dựng, TT Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Sở Xây dựng, TT Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Sở Xây dựng, TT Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau có 5 số là 98058, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Xây dựng, TT Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Sở Xây dựng, TT Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Sở Xây dựng, TT Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Cà Mau sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 98058

Tên: Sở Xây dựng

Địa chỉ: Sở Xây dựng TT Tỉnh Cà Mau Tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết>>