MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, TT Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng là Mã bưu chính 96030, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, TT Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, TT Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, TT Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng là 96030.

2. Mã bưu chính 96030 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 96030 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội TT Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 96030 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, TT Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, TT Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, TT Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng có 5 số là 96030, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, TT Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, TT Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, TT Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 96030

Tên: Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội

Địa chỉ: Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội TT Tỉnh Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng

Xem chi tiết>>