MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã X. An Thạnh Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng là Mã bưu chính 96907, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng là 96907.

2. Mã bưu chính 96907 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 96907 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã X. An Thạnh Đông H. Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 96907 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng có 5 số là 96907, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 96907

Tên: X. An Thạnh Đông

Địa chỉ: X. An Thạnh Đông H. Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng

Xem chi tiết>>