MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã X. Kiến Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã X. Kiến Bình, H. Tân Thạnh, Tỉnh Long An là Mã bưu chính 83407, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã X. Kiến Bình, H. Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã X. Kiến Bình, H. Tân Thạnh, Tỉnh Long An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã X. Kiến Bình, H. Tân Thạnh, Tỉnh Long An là 83407.

2. Mã bưu chính 83407 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 83407 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã X. Kiến Bình H. Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 83407 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã X. Kiến Bình, H. Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã X. Kiến Bình, H. Tân Thạnh, Tỉnh Long An

Mã bưu chính Phường xã X. Kiến Bình, H. Tân Thạnh, Tỉnh Long An có 5 số là 83407, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Kiến Bình, H. Tân Thạnh, Tỉnh Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã X. Kiến Bình, H. Tân Thạnh, Tỉnh Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Kiến Bình, H. Tân Thạnh, Tỉnh Long An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 83407

Tên: X. Kiến Bình

Địa chỉ: X. Kiến Bình H. Tân Thạnh Tỉnh Long An

Xem chi tiết>>