MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã X. Lương Hòa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã X. Lương Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre là Mã bưu chính 86613, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã X. Lương Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã X. Lương Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã X. Lương Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre là 86613.

2. Mã bưu chính 86613 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 86613 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã X. Lương Hòa H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 86613 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã X. Lương Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã X. Lương Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã X. Lương Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre có 5 số là 86613, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Lương Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã X. Lương Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Lương Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 86613

Tên: X. Lương Hòa

Địa chỉ: X. Lương Hòa H. Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre

Xem chi tiết>>