MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã X. Phú Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai là Mã bưu chính 76261, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai là 76261.

2. Mã bưu chính 76261 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 76261 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã X. Phú Đông H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 76261 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai có 5 số là 76261, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Phú Đông, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 76261

Tên: X. Phú Đông

Địa chỉ: X. Phú Đông H. Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai

Xem chi tiết>>