MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã X. Phú Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã X. Phú Lợi, H. Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp là Mã bưu chính 81610, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã X. Phú Lợi, H. Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã X. Phú Lợi, H. Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp là gì?

Mã bưu chính của Phường xã X. Phú Lợi, H. Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp là 81610.

2. Mã bưu chính 81610 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81610 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã X. Phú Lợi H. Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81610 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã X. Phú Lợi, H. Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã X. Phú Lợi, H. Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

Mã bưu chính Phường xã X. Phú Lợi, H. Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp có 5 số là 81610, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Phú Lợi, H. Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã X. Phú Lợi, H. Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Phú Lợi, H. Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 81610

Tên: X. Phú Lợi

Địa chỉ: X. Phú Lợi H. Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp

Xem chi tiết>>