MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã X. Tam Phước

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã X. Tam Phước, H. Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 78409, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã X. Tam Phước, H. Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã X. Tam Phước, H. Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã X. Tam Phước, H. Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 78409.

2. Mã bưu chính 78409 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 78409 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã X. Tam Phước H. Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 78409 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã X. Tam Phước, H. Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã X. Tam Phước, H. Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã X. Tam Phước, H. Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 78409, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Tam Phước, H. Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã X. Tam Phước, H. Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Tam Phước, H. Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 78409

Tên: X. Tam Phước

Địa chỉ: X. Tam Phước H. Long Điền Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>