MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã X. Vĩnh Lộc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, Tỉnh An Giang là Mã bưu chính 90457, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, Tỉnh An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, Tỉnh An Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, Tỉnh An Giang là 90457.

2. Mã bưu chính 90457 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90457 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã X. Vĩnh Lộc H. An Phú, Tỉnh An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90457 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, Tỉnh An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, Tỉnh An Giang

Mã bưu chính Phường xã X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, Tỉnh An Giang có 5 số là 90457, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, Tỉnh An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, Tỉnh An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã X. Vĩnh Lộc, H. An Phú, Tỉnh An Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu chính: 90457

Tên: X. Vĩnh Lộc

Địa chỉ: X. Vĩnh Lộc H. An Phú Tỉnh An Giang

Xem chi tiết>>