MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thừa Thiên Huế (53)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 532133 là gì?

Mã bưu chính 532133 với Tên bưu chính là 132 Mai Thúc Loan thuộc bưu cục 532219 tại địa chỉ Sô´132, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Lộc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 532133 với Tên bưu chính là 132 Mai Thúc Loan thuộc địa bàn phường xã Thuận Lộc (53213), thuộc Quận Huế (5310), thuộc Tỉnh / Thành phố Thừa Thiên Huế (53)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 532133 ( 132 Mai Thúc Loan ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: