MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Trị (52)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 521185 là gì?

Mã bưu chính 521185 với Tên bưu chính là 132 Trần Hưng Đạo thuộc bưu cục 521181 tại địa chỉ Sô´132, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 521185 với Tên bưu chính là 132 Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn phường xã Số 3 (52118), thuộc Quận Đông Hà (5210), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Trị (52)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 521185 ( 132 Trần Hưng Đạo ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: