MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 794066 là gì?

Mã bưu chính 794066 với Tên bưu chính là 233 Bình Giã thuộc bưu cục 793727 tại địa chỉ Sô´233, Đường Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 794066 với Tên bưu chính là 233 Bình Giã thuộc địa bàn phường xã Nguyễn An Ninh (79372), thuộc Quận Vũng Tàu (7910), thuộc Tỉnh / Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 794066 ( 233 Bình Giã ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: