MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 792821 là gì?

Mã bưu chính 792821 với Tên bưu chính là 345 Đường 30/4 thuộc bưu cục 792826 tại địa chỉ Sô´345, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 792821 với Tên bưu chính là 345 Đường 30/4 thuộc địa bàn phường xã Thắng Nhất (79281), thuộc Quận Vũng Tàu (7910), thuộc Tỉnh / Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 792821 ( 345 Đường 30/4 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: